About Us

เราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำให้บ้านของท่านเย็น

บ้านเราเป็นเมืองร้อน มีแสงแดดจัดมากกว่า 90%  ในตอนกลางวันทุกฤดู  และ แสงแดดนี้เองที่สร้างความร้อนความอบอ้าว ให้บ้านของเราทั้งวัน เราจึงมี concept ที่จะใช้แสงแดดมาสร้างพลังงาน แล้ วนำไปลดความร้อนในบ้าน ทำให้บ้านของเราเย็นขึ้น

  เราทำอย่างไรให้บ้านไม่ร้อน และเย็นลง  จากหลักการข้างต้นจะเห็นว่าบ้านที่ร้อนขึ้นในเวลากลางวันเป็นเพราะอากาศร้อน  ที่สร้างขึ้นโดยพระอาทิตย์ อากาศร้อนสะสมลอยตัวจากตำแหน่งบนสุด และเพิ่มขี้นจนผ่านฝ้าและลงมาที่ตัวห้อง  ดังนั้นวิธีที่จะทำให้บ้านไม่ร้อน เราต้องดูดอากาศร้อนนั่นออกไป และไม่ให้มีการสะสมของอากาศร้อน

พัดลมระบายอากาศ จะทำหน้าที่ดูดอากาศร้อนออกไปโดยตรง โดยจะต้องให้พัดลมทำงานตลอดเวลาเมื่อมีการสร้างความร้อน เพื่อไม่ให้เกิดการสะสม  ทำให้อากาศใต้หลังคาไม่ร้อน ไม่สะสม ความร้อนจะไม่เกิดให้ส่งผ่านลงมาในห้อง

Comments are closed.